خلاء

​شرکت صنعت آوران صدرای کاشان 

031-55221189
09353614433

کاشان - خیابان آیت اله سعیدی - معراج 20
هر روز هفته 24 ساعته

Representative of TSVP Company in China

TSVP公司中国代表

​Industry Sadra Kashan

​شرکت صنعت آوران صدرای کاشان

   نماینده انحصاری شرکت TSVP چین 

جهت تعمیرات تخصصی انواع پمپهای وکیوم 
تنها دفتر فروش پمپ های TSVP به همراه خدمات پس از فروش